LIFE EVENTS

LIFE EVENTS

acknowledgments akta znania

annexes alegata

banns zapowiedzi

baptisms chrzty

birth urodzin, urodzony, urodzil, sie, zrodzony

births urodzenia

born splodzone

burial pochowanie, pogrzeb

buried pogrzebany

change of creed wstąpienia do obrządku

change of creed wystąpienia z obrządku

childbirth, labor pológ

christened chrzczony

christening chrzest, chrzciny, ochrzczone

confirmations bierzmowania

confirmations konfirmacje

communicators komunikujący

confessions spowiadający się

converts konwertyci

deaths zgony, zgon(ów), zejsc, umarl, zmarl, smierci

divorce rozwód

divorces rozwody

engagement zareczyny

marriage malzenstw(o), slub(ów), zaslubionych

marriages małżeństwa

to marry zaslubiac

mixed mieszane

other inne

pregnant brzemienna

stillborn martwo urodzony

wedding slub

year rok, lat