NUMBERS

NUMBERS

Cardinal

1 jeden, jedna
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 piec
6 szesc
7 siedem
8 osiem
9 dziewiec
10 dziesiec
11 jedenascie
12 dwanascie
13 trzynascie
14 czternascie
15 pietnascie
16 szesnascie
17 siedemnascie
18 osiemnascie
19 dziewietnascie
20 dwadziescia
21 dwadziescia jeden
22 dwadziescia dwa
23 dwadziescia trzy
24 dwadziescia cztery
25 dwadziescia piec
26 dwadziescia szesc
27 dwadziescia siedem
28 dwadziescia osiem
29 dwadziescia dziewiec
30 trzydziesci
40 czterdziesci
50 piecdziesiat
60 szescdziesiat
70 siedemdziesiat
80 osiemdziesiat
90 dziewiecdziesiat

Ordinal
1st pierwszy
2nd drugi
3rd trzeci
4th czwarty
5th piaty
6th szósty
7th siódmy
8th ósmy
9th dziewiaty
10th dziesiaty
11th jedenasty
12th dwunasty
13th trzynasty
14th czternasty
15th pietnasty
16th szesnasty
17th siedemnasty
18th osiemnasty
19th dziewietnasty
20th dwudziesty, dwódziesty
21st dwudziesty pierwszy
22nd dwudziesty drugi
23rd dwudziesty trzeci
24th dwudziesty czwarty
25th dwudziesty piaty
16th dwudziesty szósty
27th dwudziesty siódmy
28th dwudziesty ósmy
29th dwudziesty dziewiaty
30th trzydziesty
40th czterdziesty
50th piecdziesiaty
60th szescdziesiaty
70th siedemdziesiaty
80th osiemdziesiaty
90th dziewiecdziesiaty
100th setny