HEALTH + MEDICAL

DISEASES + CONDITIONS

arthritis, gout gosciec

bronchitis bronchit, katar oskrzeli

cancer rak

chicken pox ospa dziecieca, ospa wietrzna, wietrzna

consumption, tuberculosis gruzlica, pthysis, skrofuly, suchoty

diphtheria blonica, dyfteria

diarrhea agaria, ayaria, biegunka, dyarya

diabetes cukrzyca

dysentery czerwonka, dyzenteria, krwawa biegunka

edema, swelling puchlina, wodna puchlina

fever febra, goraczka

gangrene gangrena

heart disease choroba serca

hemophilia krwawia~czka

influenza influenca

intestinal worms glisty

jaundice zoltaczka

measles chrosty, odra

paralysis udar paralityczny

pneumonia zapalenie pluc

pregnant ciazy

rheumatic fever gosciec stawowy

rickets choroba angielska, krzywica, rachityzm

rheumatism reumatyzm

scarlet fever szkarlatyna

smallpox ospa

tetanus tezcowy

typhiod tyfoidalny, tyfusbrzuszny

typhoid/typhus (pre-mid 19th century) tyfus


OTHER TERMS

bleeding, hemorrhage krwotek

blood krew

convulsions konwulsje

cramps skurcze

disease, illness choroba

inflammation zapalenie

kidney nerka

lung pluco

miscarriage poronienie

stillborn martwo urodzony

weak slaby

weakness, sickness slabosc