Cenimy sensowne wypowiedzi, chwytliwe memy i dowcipne cytaty bardziej niż ktokolwiek inny. Ta strona internetowa zawiera naszą unikalną kolekcję inteligentnych fraz i przemyśleń z ponad 500 różnych źródeł, zarówno w formacie tekstowym, jak i na zdjęciach lub filmach.

Godność Człowieka Cytaty

1. Pozostać sobą – żyć w prawdzie – to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego” 7.
2. Chłopcy z Placu Broni – Kocham wolność
Thank you for watching!
3. Gazeta Wrocławska
q3
4. UM Warszawa
q4
5. Osoba przeto w jakiś sposób (bardzo charakterystyczne, że Ojciec Święty ten przymiotnik umieszcza w cudzysłowie), będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami, winna mieć ułatwiony.
6. Moim zdaniem chciał poprzez te słowa przekazać, że godność istnieje w ludzkim umyśle.
7. Cytaty, Sennik, Aforyzmy
q7
8. Alicja ma kota
q8
9. Moje Montessori
q9
10. Wiadomości – Gazeta
q10
11. Zamyslenie.pl
q11
12. Parafia św. Wawrzyńca w Malawie
q12
13. Repozytorium.amu.edu.pl
q13
14. „Trzeba również podkreślić, że Syn Boży stał się człowiekiem w pełni czasów i narodził się z Maryi Dziewicy (por.
15. Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu Jana Pawła II […] trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludz-kich i moralnych, należących do samej istoty i natury czło-wieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna.
16. Godnosc jest cechą nie tylko człowieka : chociaz określa sie nią wszystko , co wyszło z rąk Boga, co zostało przez Niego powołane do istnienia , to jednak w odniesieniu do człowieka wyraża ona szczegolną godność.
17. ASZdziennik
q17
18. „Język Olejnik – brutalny, mający odjąć godność innym ludziom – nie ma nic wspólnego ze standardami zwykłego człowieka, bo jeśli chodzi o dziennikarstwo, od dawna już nie oczekuję od Moniki Olejnik żadnych standardów.
19. Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów Od 16 maja do 7 czerwca 2019 roku.
20. Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: godność człowieka.
21. Gdzie bowiem znajdziesz takiego, który godność przyjaciela przeniósłby ponad swoją.
22. Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love.
23. ASZdziennik
q23
24. Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.
25. Renesansowa koncepcja Pico nie pasuje do współczesnego dyskursu o prawach człowieka i ludzkiej godności, ponieważ Pico rozważa godność prototypu człowieka, „Adama”, stworzonego archetypu.
26. Studylibpl.com
q26
27. Czytelniczka na obcasach
q27
28. Dev.latimes.com
q28
29. „Sam podstawowy sens istnienia państwa jako wspólnoty politycznej polega na tym, że całe społeczeństwo, które je tworzy — w danym wypadku odnośny naród — staje się niejako panem i władcą swoich własnych losów.
30. Dlibra.kul.pl
q30
31. Posłowie książki: Christoph Schönborn – Albert Göres – Robert Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, W drodze, Poznań 1997 s.
32. Dlibra.kul.pl
q32
33. Krolewskiedziedzince.pl
q33
Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: