Cenimy sensowne wypowiedzi, chwytliwe memy i dowcipne cytaty bardziej niż ktokolwiek inny. Ta strona internetowa zawiera naszą unikalną kolekcję inteligentnych fraz i przemyśleń z ponad 500 różnych źródeł, zarówno w formacie tekstowym, jak i na zdjęciach lub filmach.

Zwięzłość W Wyrażaniu Myśli

1. Lakonismus) – zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i oszczędny sposób wypowiadania się, wedle tradycji właściwy Spartanom, mieszkańcom starożytnej Lakonii.
2. Czym różni się kostka od lanego betonu? | Semmelrock Stein+Design
Thank you for watching!
3. DocPlayer.pl
q3
4. Dopuszczalne w grach.
5. Wszystkie prezentowane utwory zawierają wyrażenia lub wypowiedzenia oparte na tekście Pisma Świętego, tam też znajduje się klucz do pełnego ich zrozumienia.
6. Zwartość traduzione nel dizionario polacco – italiano a Glosbe, dizionario online, gratuitamente.
7. W niniejszym szkicu wzięte zostaną pod uwagę leksemy zapożyczone do obu języ-ków, rosyjskiego i polskiego, w których obserwujemy formalne i znaczeniowe podo-.
8. Lagunita Education
q8
9. Mbc.cyfrowemazowsze.pl
q9
10. Jeśli sprawa, którą chcesz przekazać, nie jest tylko formalnością, a może budzić emocje lub niedomówienia skorzystaj z ….
11. Charakter streszczenia zależy w dużym stopniu od jego celowości oraz od charakteru streszczanego utworu.
12. Polszczyzna.pl
q12
13. DocPlayer.pl
q13
14. W krajach, w których ludzie nie muszą uważać, by zawrzeć myśli w 140 znakach i mają trochę więcej przestrzeni, widzimy więcej osób tweetujących – wyjaśniają przedstawiciele Twittera Aliza Rosen i Ikuhiro Ihara na łamach firmowego bloga.
15. Annales UMCS – Lublin
q15
16. Studylibpl.com
q16
17. Jarosław Żeliński
q17
18. Zamyslenie.pl
q18
19. Mbc.cyfrowemazowsze.pl
q19
20. Networking w Biznesie
q20
21. Rzeczpospolita
q21
22. Forum Poetyki
q22
23. Księgi Barneja
q23
24. Lakonismus) – zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i oszczędny sposób wypowiadania się, wedle tradycji właściwy Spartanom, mieszkańcom starożytnej Lakonii.
25. OJ UW – Uniwersytet Warszawski
q25
26. Otworzksiazke.pl
q26
27. ResearchGate
q27
28. Academia.edu
q28
29. DocPlayer.pl
q29
30. ResearchGate
q30
31. Dsc.kprm.gov.pl
q31
32. Annales UMCS – Lublin
q32
33. Styl lakoniczny zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i oszczędny sposób wypowiadania się, wedle tradycji właściwy Spartanom, mieszkańcom starożytnej Lakonii.
34. SlidePlayer
q34
35. Styl lakoniczny- zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i oszczędny sposób wypowiadania się, wedle tradycji właściwy Spartanom, mieszkańcom starożytnej Lakonii.
36. My kobiety uwielbiamy dużo mówić i często podajemy całą masę niepotrzebnych nikomu szczegółów, żeby odpowiedzieć na proste pytanie.
37. SlidePlayer
q37
38. Sprawa miałaby się wtedy tak, że jasność myśli i jasność stylu szłaby ręka w rękę o tyle, że kto jasno myśli, ten by też jasno pisał, a o autorze niejasno piszącym należałoby sądzić, że nie umie jasno myśleć.
39. Zawsze i mnie i mojego partnera smieszą goscie pozujący w realu na „pana i władcę” przynoszącego do domu pieniądze.
40. Ze względu na zwięzłość niniejszego dokumentu przedstawiono tu tylko scenariusz realistyczny.
41. Pracawsieci.net
q41
Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: