Cenimy sensowne wypowiedzi, chwytliwe memy i dowcipne cytaty bardziej niż ktokolwiek inny. Ta strona internetowa zawiera naszą unikalną kolekcję inteligentnych fraz i przemyśleń z ponad 500 różnych źródeł, zarówno w formacie tekstowym, jak i na zdjęciach lub filmach.

Potrzeba Miłości

1. Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.
2. Krzysztof Zalewski – Miłość Miłość (Official Audio)
Thank you for watching!
3. Neurotyczna potrzeba miłości Często jednak to, co nazywamy miłością, jest opartą na kłamstwie ucieczką przed lękiem, samotnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa, a partner staje się jedynie narzędziem do spełnienia naszych neurotycznych potrzeb.
4. Czy chodzi o zaspokajanie potrzeb takich jak głód czy może o coś więcej, jak okazywanie miłości, przytulanie.
5. Demotywatory.pl
q5
6. Interia – Kobieta
q6
7. Trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej.
8. Gdybym dorosła
q8
9. W przypadku braku tej miłości lub przynależności, wiele osób staje się podatnych na samotność, lęk społeczny, i depresję kliniczną.
10. Kate Dorosz
q10
11. Johanna Kern
q11
12. Katolicki Uniwersytet Lubelski
q12
13. Nie trzeba wspominać o tym, że lęk ten nie musi się ujawniać, ale może się kryć za uczuciem obrzydzenia czy braku zainteresowania dla płci odmiennej.
14. Specyfika neurotycznej miłości jest taka, że żądamy miłości bezgranicznej, jako maluchy dostaliśmy miłość od swoich matek, które kochały nas bez granic i bez względu na to jak bardzo byśmy byli nieznośni, jak bardzo niepokorni, bez względu na wszystko matki Nas kochały.
15. Zbór Warszawa Centrum
q15
16. Energy-Aaron
q16
17. Epoka Miłości Serca
q17
18. Wiersz: POTRZEBA MIŁOŚCI Każdy z nas pragnie jawnie lub skrycie Gorącą miłość szklankami pić, Bo bez tej wielkiej o – Wiersze.
19. Część z nich w wyniku tych bolesnych doświadczeń staje się chłodna i nieprzychylna wobec przedstawicieli płci męskiej.
20. Szanowni Państwo, chciałbym się dowiedzieć, jak wobec specyficznego, quasi-czasownikowego statusu takich wyrazów jak trzeba, potrzeba powinna wyglądać interpunkcja w pewnych zdaniach.
21. Nowa Akropolis
q21
22. Demotywatory
q22
23. Absolutnie nieperfekcyjna
q23
24. Dzieli on potrzeby na: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, prestiżu i uznania oraz samoaktualizacji.
25. Każdy z nas pamięta swoją pierwszą, wielką, romantyczną miłość, która – choć miała być tą jedyną i wieczną – skończyła się równie burzliwie, jak się narodziła.
26. Potrzeba to biologiczny lub psychiczny stan człowieka, który w bezpośredni sposób wpływa na procesy motywacyjne, ukierunkowujące jego zachowania na określony cel, którym jest zaspokojenie tej potrzeby.
27. Głos Pomorza
q27
28. Uniwersytet SWPS
q28
29. Witam, dziś dokonałam przełomowego dla mnie odkrycia, posiadam w sobie neurotyczną potrzebę partnera (miłości).
30. Słowa wyrwane z duszy, krzyczane milczeniem i ciszą, łzami, uśmiechem i.
31. Lecz często to, co mylnie określamy mianem miłości , nie ma nic wspólnego z autentycznym uczuciem, a jest jedynie środkiem obronnym przed wewnętrznym lękiem.
32. Niezależnie od tego, na co kładziemy akcent, czy na sferę cielesności, opieki, pożądania, seksu, bliskości innej osoby, czy na sferę duchową, potrzebę przyjaźni, zrozumienia, wymiany myśli, czy na jeszcze inne aspekty, wspólnym mianownikiem jest – potrzeba miłości.
33. Pojawia się zaspokojenie i totalne spełnienie a docelowo, ostateczne wyzwolenie samozrealizowanej istoty ludzkiej.
34. Demotywatory
q34
35. Największa słodycz i gorycz, niepojęta dla tych, co jej nie dzielą, to choroba zaraźliwa, nikt nie wie, kiedy w objęcia chwyci, to, co pozostaje, gdy już zabrano wszystko,nawet nadzieję’.
Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: