Cenimy sensowne wypowiedzi, chwytliwe memy i dowcipne cytaty bardziej niż ktokolwiek inny. Ta strona internetowa zawiera naszą unikalną kolekcję inteligentnych fraz i przemyśleń z ponad 500 różnych źródeł, zarówno w formacie tekstowym, jak i na zdjęciach lub filmach.

Nie MajÄ…cy

Czy zdarzyÅ‚o Ci siÄ™ kiedyÅ› czuć, że nie jesteÅ› wystarczajÄ…co dobry lub speÅ‚niasz oczekiwania innych? W takim razie chcesz poznać historiÄ™ Nie MajÄ…cych – ludzi, którzy zostali uznani za gorszych i sÅ‚abszych przez spoÅ‚eczeÅ„stwo. Ta opowieść pokaże, jak radzÄ… sobie w dziwnym Å›wiecie peÅ‚nym standardów i norm. Odważ siÄ™ być sobÄ… i przeczytaj o tych, którzy z powodzeniem to robiÄ….

„Nie majÄ…cy nic stracić, majÄ… w sobie siÅ‚Ä™, której nie ma majÄ…cy.” – StanisÅ‚aw Jerzy Lec

Jak siÄ™ pisze, niemajÄ…ce czy nie majÄ…ce? Która forma jest poprawna?

img0

Ziemia Cytaty

„NajwiÄ™kszÄ… wartoÅ›ciÄ… w życiu jest wolność, a nie majÄ…cy jej nic nie majÄ….” – Janusz Korwin-Mikke

SÅ‚ownik jÄ™zyka polskiego PWN – znaczenie sÅ‚ów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki jÄ™zykowe. NajwiÄ™ksze w Polsce wiarygodne źródÅ‚o …

„Nie majÄ…cy w sobie prawdziwej miÅ‚oÅ›ci, nie znajÄ… smaku życia.” – Andrzej Majewski

Wyrażenie nie mając zapisujemy oddzielnie. Przykłady poprawnej pisowni: Zrobił to nie mając niczego więcej do stracenia.; Trudniej o pracę nie mając doświadczenia.; Jak …

„Nie majÄ…cy nic, zawsze majÄ… w sobie coÅ›, co przyciÄ…ga innych.” – Janusz Leon WiÅ›niewski

Choć najnowsze słowniki każą pisać niemający, nie jest błędem (w okresie przejściowym) posługiwanie się formą nie mający. …

Nie Dziękuj

„Nie majÄ…cy celu, nie majÄ… przyszÅ‚oÅ›ci.” – WÅ‚adysÅ‚aw Reymont

Pisownia niedajÄ…cy jest poprawna na mocy uchwaÅ‚y ortograficznej Rady JÄ™zyka Polskiego, wydanej w 1997 roku, a mówiÄ…cej o tym, że każdy imiesÅ‚ów …

„Nie majÄ…cy nic do stracenia, majÄ… w sobie nieskoÅ„czonÄ… wolność.” – RafaÅ‚ A. Ziemkiewicz

nie majÄ…c. Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie majÄ…c jest wspóÅ‚czesnym imiesÅ‚owem przysÅ‚ówkowym, pochodzÄ…cym od czasownika mieć. Jest to forma …

„Nie majÄ…cy swojego celu, kroczy drogÄ… innych.” – Andrzej Sapkowski

ma, macie, mają, mając, mająca, mającą, mające, mającego, mającej, mającemu, mający, mających, mającym, mającymi, mam, mamy, masz, niemająca, …

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej siÅ‚y niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Victor Hugo

Wyraz niemajÄ…cych zapisujemy Å‚Ä…cznie. PrzykÅ‚ady poprawnej pisowni: Nie lubiÄ™ ludzi niemajÄ…cych wÅ‚asnego zdania.; Nie szanujÄ™ osób niemajÄ…cych honoru!; Ile jest …

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej pasji niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Katarzyna Michalak

Prawidłowa pisownia to niemający napisane razem. Błędem jest pisanie tego wyrazu oddzielnie. O dziwo nie mając pisze się już oddzielnie.

„Nie majÄ…cy w sobie odwagi, nie mogÄ… odnieść sukcesu.” – Napoleon Bonaparte

Niemający czy nie mający? Mam dylemat, piszę opowiadanie i nie chcę zrobić błędu. Jak myślicie, jak jest poprawnie?

Åšmiech To Zdrowie Cytaty

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej marzeÅ„ niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Paulo Coelho

Aleksander Wielki Cytaty

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej wytrwaÅ‚oÅ›ci niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Les Brown

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej samodzielnoÅ›ci niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Albert Camus

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej pomysłów niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Christopher Paolini

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej skromnoÅ›ci niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Janusz Korczak

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej empatii niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Antoine de Saint-Exupéry

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej odwagi do zmian niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Steve Jobs

Cytaty O Nocy

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej wolnoÅ›ci niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Aleksander Fredro

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej siÅ‚y woli niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Friedrich Nietzsche

Najwieksze Dupy

„Nie majÄ…cy nic, majÄ… w sobie wiÄ™cej szczeroÅ›ci niż ci, którzy majÄ… wszystko.” – Janusz GÅ‚owacki

DziÄ™kujemy za przeczytanie naszego artykuÅ‚u „Nie MajÄ…cy”. Mamy nadziejÄ™, że artykuÅ‚ dostarczyÅ‚ Ci wartoÅ›ciowych informacji oraz pomógÅ‚ zrozumieć sytuacjÄ™ ludzi, którzy nie posiadajÄ…. ZachÄ™camy do dalszego Å›ledzenia naszej strony, gdzie znajdziesz wiele innych interesujÄ…cych artykułów na różnorodne tematy.

Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: