Cenimy sensowne wypowiedzi, chwytliwe memy i dowcipne cytaty bardziej niż ktokolwiek inny. Ta strona internetowa zawiera naszą unikalną kolekcję inteligentnych fraz i przemyśleń z ponad 500 różnych źródeł, zarówno w formacie tekstowym, jak i na zdjęciach lub filmach.

Cytat Z Pisma

Cytat z pisma to często wykorzystywane narzędzie w tekstach naukowych, artykułach czy książkach. To idealna forma uzupełnienia lub podsumowania treści oraz dodania autorytetu do opisywanego tematu. Poprawnie umieszczone cytaty zwiększają wartość merytoryczną tekstu i pozwalają na powoływanie się na źródła przy citowaniu innych autorów. Jakie warunki muszą spełniać cytaty? O tym dowiesz się w dalszej części artykułu.

„Słowo Boże jest żywe i skuteczne” – List do Hebrajczyków 4,12

Interaktywna Biblia online: czytaj Pismo Święte z komentarzami biblistów, dodawaj własne notatki, losuj cytaty i módl się. Potrzeba tylko jednego. TwojaBiblia.pl

img0

„Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – Księga Powtórzonego Prawa 8,3

„Człowiek nie może żyć samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – Ewangelia Mateusza 4,4

Losowy werset Biblii. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. I Koryntian 16:13 wierzyć siła odwaga. Nastepny cytat! Z ze zdjeciem.

„Abyśmy przez wytrwałość i pociechę Pism mieli nadzieję” – List do Rzymian 15,4

Rola cytatów. świadczą o erudycji, podnoszą wartość pracy, pozwalają na polemikę z autorami cytowanych wypowiedzi, sprawiają, że …

Cisza Cytaty

„Pismo Święte jest Bożym słowem, które nigdy się nie zwraca bezowocnie” – Księga Izajasza 55,11

Najpiękniejsze cytaty z Biblii według czytelniczek – 5 najlepszych. O wartościowe i godne zapamiętania cytaty z Biblii zapytaliśmy również nasze czytelniczki. Oto najczęściej pojawiające …

„Słowo Twoje jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” – Psalm 119,105

Czasami po prostu jest tak, że jedno słowo czy zdanie takiego fragmentu staje się niekończącą się modlitwą. Oto kilka takich cytatów. Może pomogą i tobie w chwili smutków, zmęczenia, …

„Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, i ostry niż wszelki miecz obosieczny” – List do Hebrajczyków 4,12

Cytaty z Biblii na każdy dzień. Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia. 29-06-2023. BY. Krzysztof. Ewangelia …

Nieograniczona Władza Jednostki

„Niech słowo Chrystusa bogato mieszka w was, we wszelkiej mądrości ucząc i napominając siebie nawzajem” – List do Kolosan 3,16

Jak cytować Pismo Święte 10.05.2013 Na 208 stronie Edycji tekstów (w rozdziale poświęconym cytowaniu Pisma Świętego) Adam Wolański podaje m.in. zapis 2 Krl …

„Nie przemiją nieba i ziemia, ale moje słowa nie przemiją” – Ewangelia Mateusza 24,35

Cytaty na komunię z Pisma Świętego Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja …

„Słowo twoje jest prawdą” – Ewangelia Jana 17,17

„Niechaj wszystko, co robicie, będzie z miłością” – Pierwszy List do Koryntian 16,14

„Odpłaćajcie złem za zło, ani za złe złem nie odpłacajcie, ale błogosławcie, bo po to zostaliście wezwani, abyście dziedziczyli błogosławieństwo” – Pierwszy List św. Piotra 3,9

„Bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny” – Ewangelia Łukasza 6,36

„Niechaj każdy szuka nie swego dobra, ale dobra drugiego” – Pierwszy List do Koryntian 10,24

Czy Pchły Gryzą Ludzi

„Będziecie poznawać prawdę, a prawda was wyzwoli” – Ewangelia Jana 8,32

„Niechaj nikt nie szuka własnej korzyści, ale korzyści bliźniego” – Pierwszy List do Koryntian 10,24

„Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim” – Pierwszy List św. Jana 4,16

„Niechaj nie przemija u was łagodność” – List do Filipian 4,5

„Niech wasza mowa będzie zawsze łagodna i słodka” – List do Kolosan 4,6

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi” – Ewangelia Mateusza 5,9

Dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu „Cytat Z Pisma”. Mamy nadzieję, że był inspirujący i pomógł Ci zrozumieć ważne przesłanie. Zachęcamy do dzielenia się swoimi myślami i refleksjami w komentarzach poniżej. Nie zapomnij także odwiedzić naszego bloga ponownie, gdzie będziemy publikować więcej wartościowych treści.

Rate article

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: